Ke všem materiálům, které jsou součástí montáže a Smlouvy o dílo předkládáme zákazníkům certifikáty nebo prohlášení o vlastnostech k jednotlivým materiálům.

Lícové cihly – CE

Obkladové pásky – STO

 

maltové směsi – CE, STO, technické listy

překlady z lícových cihel – statické výpočty autorizovaného statika

kotvení – CE

STO zateplovací systém s cihelným obkladovým páskem

CERTIFIKÁT zateplovací systém s cihelným obkladovým páskem

DODACÍ PODMÍNKY